Klauzula o danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. Zapewniając jednocześnie że:
  • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

  • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,

  • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji łączących nas umów i przepisów prawa,

  • dbamy o ich bezpieczeństwo.

Prosimy o zapoznanie się z treścią  klauzuli, która znajduje się w załączniku.